توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

درس ششم: دستور زبان - ضمایر شخصی زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی - مسافر ترکیه (آموزش زبان ترکی)

 

ضمایر شخصی


 

1.Ben من
2.Sen تو
3.O او

1.Biz ما
2.Siz شما
3.Onlar ایشان -آن ها

 

ضمایر ملکی


 


Ben ➡️ ben-im kitab-ım➡️ کتاب من
Sen ➡️ sen-in kalem-in ➡️ قلم تو
O ➡️ o-n-un araba-sı ➡️ ماشین او

Biz ➡️ biz-im arkadaş-ımız ➡️ دوست ما
Siz ➡️ siz-in bilgisayar-ınız ➡️ کامپیوتر شما
Onlar ➡️ o-n-lar-ın okul-u➡️ مدرسه ایشان

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زیان ترکی استانبولیترکیهدستور زبانضمایر شخصی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir