درس ششم: دستور زبان - ضمایر شخصی زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی - مسافر ترکیه (آموزش زبان ترکی)

 

ضمایر شخصی


 

1.Ben من
2.Sen تو
3.O او

1.Biz ما
2.Siz شما
3.Onlar ایشان -آن ها

 

ضمایر ملکی


 


Ben ➡️ ben-im kitab-ım➡️ کتاب من
Sen ➡️ sen-in kalem-in ➡️ قلم تو
O ➡️ o-n-un araba-sı ➡️ ماشین او

Biz ➡️ biz-im arkadaş-ımız ➡️ دوست ما
Siz ➡️ siz-in bilgisayar-ınız ➡️ کامپیوتر شما
Onlar ➡️ o-n-lar-ın okul-u➡️ مدرسه ایشان

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زیان ترکی استانبولیترکیهدستور زبانضمایر شخصی
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir