جلسه هفتم

تفاوت must و have to:

 

I must go.


من حتماً باید بروم.

I have to go.


من مجبورم بروم.


〰〰〰


 Must - Have to - Has to
باید، مجبور بودن
〰〰〰

گذشته فعل must:


Had to

 

I had to go.


من حتماً باید میرفتم.


〰〰〰
✔️ اگر بعد از have و has اسم بیاید، معنی داشتن و خوردن می دهد:

 

I will have my lunch.


من نهارم را خواهم خورد.

 

She has a book.


او یک کتاب دارد.
〰〰〰
✔️ اگر بعد از have و has، عبارت to بیاید، معنی "مجبور بودن و باید" را می دهد:

 

I have to go shopping.


باید برم خرید.

 

 He has to work.

 

او باید کار کند.

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : تفاوت musthave to
تازه های آموزشی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir