توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

جلسه هفتم

تفاوت must و have to:

 

I must go.


من حتماً باید بروم.

I have to go.


من مجبورم بروم.


〰〰〰


 Must - Have to - Has to
باید، مجبور بودن
〰〰〰

گذشته فعل must:


Had to

 

I had to go.


من حتماً باید میرفتم.


〰〰〰
✔️ اگر بعد از have و has اسم بیاید، معنی داشتن و خوردن می دهد:

 

I will have my lunch.


من نهارم را خواهم خورد.

 

She has a book.


او یک کتاب دارد.
〰〰〰
✔️ اگر بعد از have و has، عبارت to بیاید، معنی "مجبور بودن و باید" را می دهد:

 

I have to go shopping.


باید برم خرید.

 

 He has to work.

 

او باید کار کند.

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : تفاوت musthave to

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir