آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

قیدها  

Adverbes

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


déjà – pas encore
(یک بار تاکنون – هرگز (هیچوقت


Avez-vous déjà été à Berlin?
آیا تا به حال در برلین بوده اید؟


Non, pas encore.
. نه، هرگز


quelqu’un – personne
کسی – هیچکس


Connaissez-vous quelqu’un ici ?
شما اینجا کسی را می شناسید؟


Non, je ne connais personne ici.
. نه، من اینجا کسی را نمی شناسم


encore – ne ... plus
هنوز هم – دیگر نه


Restez-vous encore longtemps ici ?
شما مدت بیشتری اینجا می مانید؟


Non, je ne reste plus longtemps ici.
. نه، من دیگر زیاد اینجا نمی مانم


Leur argent a disparu.

مقداری دیگر – بیشتر از این نه 


Voulez-vous encore boire quelque chose ?
می خواهید مقداری دیگر بنوشید؟


Non, je ne désire plus rien.
. نه، بیش از این نمی خواهم


déjà quelque chose – encore rien
تا حالا مقداری – هنوز هیچ


Avez-vous déjà mangé quelque chose ?
شما چیزی خورده اید؟


Non, je n’ai encore rien mangé.
. نه، هنوز هیچ چیز نخورده ام


encore quelqu’un – plus personne
کس دیگر – هیچ کس دیگر


Est-ce que quelqu’un voudrait encore un café ?
کس دیگری قهوه می خواهد؟


Non, plus personne
.نه، دیگر کسی نمی خواهد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهAdverbesقیدها

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir