آموزش تصویری درس ششم My House - خانه من زبان هفتم

پایه هفتم - آموزش تصویری زبان هفتم

 

 

Talking about where people are
Talking about what people are doing

 

Ff - Vv - Ww

 

Vocabulary:

house, room, bedroom, kitchen,
living room, garage, office, lunch, hand, cook,
wash, watch, play, read, study, work, come, fix, call

Expressions:
Where are you/they?
I’m/They’re in the (kitchen).
Where’s he/she?
(He’s/She’s) in his/her room.
Is he/she in the (garage)?
Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.
What are you/they doing?
I’m/They’re (cooking lunch).
What is he/she doing?
He/She is (studying).
Pardon? Can you say that again?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هفتمزبان انگلیسیMy Houseخانه منپایه هفتمافراد چه کاری انجام میدهندافراد کجا هستندTalking about where people areTalking about what people are doing
تازه های آموزشی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir