توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس دوم زبان نهم : Travel - مسافرت

پایه نهم - آموزش تصویری زبان نهم - رایگان

 

Travel

Talking about Travel

Travel (tickets,fill out, receptionist,…)

Rising Intonation (to be questions)

Present Continuous Tense

Possessive (’s and of)

Expressions
- Are you visiting Tehran?
- Yes, I am.
- Who is speaking English now?
- Sara.
- I’m interested in ... , How about you?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسی نهمزبان انگلیسیTravelمسافرتپایه نهمآموزش تصویری زبان نهم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir