زبان عربی به زبان ساده - درس نود و هفتم : أدوات الوصل 4 - حروف ربط 4

زبان عربی - آموزش زبان عربی به زبان ساده

حروف ربط 4 

أدوات الوصل 4

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


. لقد نام، مع أن التلفزيون كان مفتوحاً
.ا وجود اینکه تلویزیون روشن بود، او (مرد) خوابشبرد


.لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً
.ا وجود اینکه دیروقت بود، او (مرد) ماند.


.إنه لم يأت، مع أننا كنا متواعدين
.با وجود اینکه قرار داشتیم، او (مرد) نیامد


.قد كان التلفزيون مفتوحًا، ومع ذلك نام
.تلویزیون روشن بود. با وجود این او (مرد) خوابشبرد


.قد كان الوقت متأخرًا، ومع ذلك ظل باقياً
.یر وقت بود. با وجود این او (مرد) ماند


.قد تواعدنا، ومع ذلك لم يأتِ
.ا با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این او (مرد) نیامد


.ع أنه ليسلديه رخصة قيادة، إلا أّنه يقود السيارة
.ا وجود اینکه گواهینامه ی رانندگی ندارد، او (مرد) رانندگی می کند


.ع أنّ الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة
.با وجود اینکه خیابان لغزنده بود، او (مرد) با سرعت رانندگی می کند


.ع أنه سكران، إلا أّنه يركب دراجة
.ا وجود اینکه مست است، او (مرد) با دوچرخه می رود


.ليسلديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة
.و (مرد) گواهینامه ندارد. با وجود این او (مرد) رانندگی می کند


.لشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة
.یابان لغزنده هستند. باوجود این او (مرد) تند می راند


.نه سكران، ومع ذلك يركب الدراجة
.و (مرد) مست است. با وجود این او (مرد) با دوچرخه می رود


.نهالم تجد وظيفة، مع أنها قد درست
.ا اینکه تحصیل کرده است، او (زن) کار پیدا نمی کند


.نها لا تذهب إلى الطبيب ، مع أنّ عندها آلام
.با اینکه او (زن) درد دارد، به دکتر نمی رود


.نها تشتري سيارة، مع أن ليسعندها نقود
.با اینکه او (زن) پول ندارد، ماشین می خرد


.نها قد درست، ومع ذلك لا تجد وظيفة
.او تحصیل کرده است. با وجود این او (زن) کار پیدا نمی کند


.ندها الام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب
.او (زن) درد دارد. با وجود این او (زن) به دکتر مراجعه نمی کند


.يسعندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة
.او (زن) پول ندارد. با وجود این او (زن) یک خودرو می خرد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش زبان عربیعربیاموزش عربیعربی به زبان سادهأدوات الوصل 4حروف ربط 4
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی
سریال گرامری - قسمت اول - اقسام کلمه (Parts of Speech) در زبان انگلیسی
دانلود نمونه سوال های ریاضی هفتم فصل اول سالتحصیلی 98-99 + پاسخ تشریحی
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف زی - Z
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وای - Y
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِکس - X
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف دبیلو - W
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وی - V
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف تی - T
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِس - S
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف آر - R
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف کیو - Q

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir