آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد بازی شطرنج

زبان انگلیسی - آموزش مکالمات روزمره انگلیسی

جملات زبان انگلیسی در مورد بازی شطرنج

 Chess

 

در این بخش اصلاحات و جملات کاربردی انگلیسی، در بازی شطرنج عنوان شده است.1- من شطرنجم خوب نیست.

I’m hopeless/ bad at playing chess.

 

2- باشه، من مهره سیاه بازی می کنم.

Ok, I will play the black pieces.

 

3- شاه را فقط یک خانه می توانی حرکت بدهی.

You can only move the king a space.

 

4- حرکت کردی؟

Have you moved?

 

5- نوبت تو است که حرکت کنی.

It’s your move / turn.

 

6- من وزیر را گرفتم و تو هم قلعه مرا.

I took the queen and then you took my rook.

 

7- به زودی تو را کیش و مات می کنم.

I will put you in check soon.

 

8- می تونی وزیر را بیاوری جلوی شاه تا از کیش خارج شوی.

You can get out of check by moving your queen in front of the king.

 

9- باید اسب یا فیل را حرکت بدهی.

You have to move either the knight or the bishop.

 

10- حالا این سرباز را می گیرم و کیش و مات.

Here I take this pawn and you are checkmate.

 

11- فکر کنم پات باشد. (مساوی شدیم.)

I guess we are stalemate.

 

12- معمولا در شطرنج مرا می برد.

He usually beats me at chess.

 

13- در شطرنج کسی حریف او نیست.

No one can match her at chess.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : مکالمات روزمره انگلیسیبازی شطرنجزبان انگلیسی
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir