توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس چهارم زبان نهم : Services - خدمات

پایه نهم - آموزش تصویری زبان نهم - رایگان

 

Services

Talking about Services

Services (hire,recharge, emergency ,…)

Falling Intonation
(wh questions)

Wh Questions

Adverbs of Frequency

Expressions
- What’s her job?
- She’s an employee.
- What time does it open?
- It opens at 8 in the morning.
- I’d like to know your home address.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسی نهمزبان انگلیسیServicesخدماتپایه نهمآموزش تصویری زبان نهم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir