مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن

پایه هفتم - علوم تجربی
 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - تبادل با محیط
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 15 - تبادل با محیط / دستگاه دفع ادرار
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 15 - تبادل با محیط / دستگاه تنفس
  علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - گردش مواد
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 14 - گردش مواد / گردش عمومی و ششی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 14 - گردش مواد / اجزای دستگاه گردش مواد
  علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - سفر غذا
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 13 - سفر غذا / گوارش غذا
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 13 - سفر غذا / اجزای دستگاه گوارش
  علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - سفره سلامت
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 12 - سفره سلامت / ویتامین ها، مواد معدنی و آب
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 12 - سفره سلامت / کربوهیدرات، لیپید و پروتئین
  علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - یاخته و سازمان بندی بدن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 11 - یاخته و سازمان بندی بدن / یاخته گیاهی و جانوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 11 - یاخته و سازمان بندی بدن / اجزای یاخته
  علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / تابش
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / رسانش و همرفت
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / دما و گرما
  طرح درس سالانه علوم تجربی پایه هفتم - سالتحصیلی 1400-1401
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir