آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس یازدهم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه (بدون فراموشی)

درس یازدهم

poignant - inundate - fruitless - garbled - sanguine - phlegmatic - corroborate - comprehensive - zealous - coerce - elapse - meticulous - - domicile - lax - sporadic - rash - conjecture - obviate - lurid - quip

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 1100 واژهآموزش کدینگ 1100 واژهواژگان کتاب 1100 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir