مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / خود آگاهی چیست؟ - صفحه ۳۳ تا ۳۶ / مهشاد شکرانی پور

پایه هفتم - تفکر و سبک زندگی
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ - صفحه ۵۳ / مریم عظیم بیک
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / سبک زندگی چیست؟ و عوامل موثر در آن کدامند؟ - صفحه 50 تا 52 / نازیلا بهروش
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / مدیریت زمان - صفحه ۴۵ تا ۴۹ / حق پرست
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / زمان را چگونه مدیریت کنیم؟ - صفحات ۴۵ تا ۴۹ / رحيمه قهرمان ايزدی
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / مطالعه و یادگیری - صفحه ۳۷ تا ۴۵ / سحر دولتياری
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / من کیستم؟ صفحه ۳۰ تا ۳۳
فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / تفکّر دربارۀ تفکّر - صفحه ۸ تا ۱۲ / دهقان نیری
فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / صفحه ۱۷ تا ۲۸ / پروژه پژوهشی / خانم فاطمه احمدزاده
فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / ص ۱۵ تا۱۶ / بزرگ مردان کوچک / خانم انسیه شیرزاد
دانلود کتاب های درسی تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم
دانلود کتاب درسی تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) پایه هفتم
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir