مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 1 - جمع بردارها / توضیح فعالیت صفحه ۷۳ / مهرداد حشمتی

پایه هشتم - رياضی
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات - صفحات ۷۹ ، ۸۰ / مجید حیدری
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات - صفحات ۷۸ ، ۷۹ / مجید حیدری
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات صفحات ۸۱ و ۸۲ + تمرینات تکمیلی صفحه ۸۲ / مجید حیدری
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات صفحات ۸۰ و ۸۱ / مجید حیدری
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 2 - ضرب عدد در بردار - حل تمرین صفحه ۷۶ و ۷۷ / سپیده اوسطی
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 2 - ضرب عدد در بردار صفحات ۷۴ تا ۷۶ / مهرداد سعیدی فرید
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 1 - جمع بردارها / حل تمرین صفحه ۷۳ - زهرا پناهی
فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 1 - جمع بردارها - صفحات ۷۰ تا ۷۲ / کبرا احمدپور
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - حل نمونه سوالات فصل چهارم / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس چهارم - معادله - حل تمرین صفحه ۶۷ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس چهارم - معادله - صفحات ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - تجزیه عبارت های جبری - حل تمرین صفحه ۶۳ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - تجزیه عبارت های جبری - صفحه ۶۲ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - تجزیه عبارت های جبری - صفحات ۶۰ و ۶۱ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس دوم - پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری - حل تمرین صفحه ۵۹ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس دوم - پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری - صفحات ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس اول - ساده کردن عبارت های جبری - حل تمرین صفحه ۵۵ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس اول - ساده کردن عبارت های جبری - صفحات ۵۳ و ۵۴ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس اول - ساده کردن عبارت های جبری - صفحات ۵۲ و ۵۳ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / حل تمرین صفحات ۴۹ و ۵۰ / اکرم شفیعی
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir