آموزش زبان فرانسوی - درس دوم : La famille - خانواده

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

خانواده

La famille

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


le grand-père
پدر بزرگ


la grand-mère
مادربزرگ


lui et elle
(او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ


le père
پدر


la mère
،مادر


lui et elle
(او (پدر) و او (مادر


le fils
پسر


la fille
دختر


lui et elle
(او (پسر) و او (دختر


le frère
برادر


la soeur
خواهر


lui et elle
(او (برادر) و او (خواهر


l’oncle
عمو, دایی


la tante.
عمه, خاله


lui et elle.
(او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه


Nous sommes une famille.
ما یک خانواده هستیم


La famille n’est pas petite.
خانواده کوچک نیست


La famille est grande..
خانواده بزرگ است


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLa familleخانواده
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و دوم : فى المتجر - فى المتجر
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir