آموزش تصویری درس هشتم My Favorite Food غذای دلخواه من زبان هفتم

پایه هفتم - آموزش تصویری زبان هفتم

 

 

Talking about your
favorite food
Making suggestions

Cc  - Jj  - Qq - Zz

Vocabulary:

food, drink, hungry, thirsty, favorite
bread, rice, kebab, chicken, salad, fruit, juice,
orange, dates, cake, milk, tea, water, jelly,
quince, coconut, zucchini, feel, like, enough

Expressions:
What’s your favorite food/drink?
What do you like to eat/drink?
I’d like some (cakes and milk).
I am/feel hungry/thirsty.
Let’s have/take something to eat/drink.
How about some (cakes and milk)?
How do you say ……… in English?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هفتمزبان انگلیسیMy Favorite Foodغذای دلخواهپایه هفتمTalking about your favorite foodMaking suggestions
تازه های آموزشی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir