توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس ششم My House کتاب کار زبان هفتم

پایه هفتم - آموزش تصویری زبان هفتم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هفتمزبان انگلیسیMy Houseخانه منپایه هفتمافراد چه کاری انجام میدهندافراد کجا هستندکتاب کار

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir