آموزش عربی هفتم - درس اول: قيمَةُ الْعِلْمِ - الْمُعْجَم: واژه نامه

پایه هفتم - آموزش جامع و رایگان زبان عربی پایه هفتم

اَلدَّرْسُ الاول

هٰذِهِ صورَةٌ جَميلَةٌ. هٰذا جَبَلٌ جَميلٌ.

قيمَةُ الْعِلْمِ

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید. 

 

الْمُعْجَم: واژه نامه

آفة: آفت، آسیب
بِلا: بدونِ
بِنْت: دختر «جمع: بَنات »
تِلْكَ: آن «مؤنّث »
ثَمَر: ميوه
جَبَل: کوه
جَميل: زيبا
حُسْن: خوبی

-----

ذٰلِكَ: آن «مذکّر »
رَجُل: مرد «جمع: رِجال »
شَجَر: درخت «جمع: أشْجار »
صَفّ: کلاس «جمع: صُفوف »
طالِب: دانش آموز، دانشجو
«جمع: طُلّب »
طلَبَ: خواستن
فَريضَة: واجبِ دينی

----

في: در، داخلِ
قيمَة: ارزش، قیمت
کَ : مانندِ
کَالشَّجَر: مانند درخت
کَبیر: بزرگ
لَوْحَة: تابلو
مَرْأَة (اِمْرَأَة): زن
مُجالَسَة: همنشينی

------

مُجالَسَةُ الْعُلَماء: همنشينی
با دانشمندان
ناجِح: موفّق، پيروز
نِسْيان: فراموشی
وَلَد: پسر، فرزند «جمع: أَوْلاد »
هٰذا: اين «مذکّر »
هٰذِهِ: اين «مؤنّث»


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : عربی هفتمپایه هفتماَلدَّرْسُ الاولُقيمَةُ الْعِلْمِالْمُعْجَمواژه نامه
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir