آموزش عربی هفتم - درس اول: قيمَةُ الْعِلْمِ - الْمُعْجَم: واژه نامه

پایه هفتم - آموزش جامع و رایگان زبان عربی پایه هفتم

اَلدَّرْسُ الاول

هٰذِهِ صورَةٌ جَميلَةٌ. هٰذا جَبَلٌ جَميلٌ.

قيمَةُ الْعِلْمِ

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید. 

 

الْمُعْجَم: واژه نامه

آفة: آفت، آسیب
بِلا: بدونِ
بِنْت: دختر «جمع: بَنات »
تِلْكَ: آن «مؤنّث »
ثَمَر: ميوه
جَبَل: کوه
جَميل: زيبا
حُسْن: خوبی

-----

ذٰلِكَ: آن «مذکّر »
رَجُل: مرد «جمع: رِجال »
شَجَر: درخت «جمع: أشْجار »
صَفّ: کلاس «جمع: صُفوف »
طالِب: دانش آموز، دانشجو
«جمع: طُلّب »
طلَبَ: خواستن
فَريضَة: واجبِ دينی

----

في: در، داخلِ
قيمَة: ارزش، قیمت
کَ : مانندِ
کَالشَّجَر: مانند درخت
کَبیر: بزرگ
لَوْحَة: تابلو
مَرْأَة (اِمْرَأَة): زن
مُجالَسَة: همنشينی

------

مُجالَسَةُ الْعُلَماء: همنشينی
با دانشمندان
ناجِح: موفّق، پيروز
نِسْيان: فراموشی
وَلَد: پسر، فرزند «جمع: أَوْلاد »
هٰذا: اين «مذکّر »
هٰذِهِ: اين «مؤنّث»


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : عربی هفتمپایه هفتماَلدَّرْسُ الاولُقيمَةُ الْعِلْمِالْمُعْجَمواژه نامه

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir