آموزش کوتاه اسید ها ، بازها و مواد خنثی علوم پایه هشتم

پایه هشتم - علوم تجربی

اسیدها :موادی ترش مزه‌اند که خاصیت خورندگی دارند و شناساگرها را تغییر رنگ می‌دهند و بازها را خنثی می‌کنند. مانند جوهر نمک


بازها موادی با مزه گس هستند که تلخ اند و حالتی مانند صابون در تماس با دست دارند، شناساگرها را تغییر رنگ می‌دهند و اسیدها را خنثی می‌کنند. مانند آب آهک
-- اگر یک اسید و یک باز با هم واکنش بدهند تولید نمک و گاز هیدروژن می کنند.


مواد خنثی:نه اسیدی هستند و نه بازی مانند آب خالص و نفت

 


شناساگرها موادی هستند که در محیط های اسیدی، بازی و خنثی رنگهای متفاوتی ایجاد می کنند.از جمله شناساگرهای معروف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گلبرگ گل سرخ
کاغذ تورنسل (لیتموس) که از درخت لیتموس به دست می‌آید.
محلول فنول فتالئین (که اگر در یک محلول بازی ریخته شود به سرعت رنگ محلول را ارغوانی می‌کند).
محلول متیل اورانژ (متیل نارنجی).
محلول متیلن بلو
اسیدها کاغذ تورنسل را قرمز و بازها آن را به رنگ آبی در می آورند.

 


تست نمونه:
کدام گزینه صحیح است؟
الف)کاغذ تورنسل در مجاورت نفت به رنگ آبی در می آید.
ب) از اسیدها می توان در تهیه صابون استفاده کرد.
ج) هیچ اسیدی خوراکی نیست.
د)سود سوز آور کاغذ تورنسل را آبی رنگ می کند.

گزینه د: سود سوز آور یک باز است.


+ نفت یک ماده خنثی است کاغذ تورنسل را بنفش رنگ می کند.
+ از بازها در تولید صابون استفاده می شود
+ سرکه یک اسید خوراکی است.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم هشتماسید هابازهامواد خنثیعلوم پایه هشتمعلوم تجربی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir