زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و سوم : یادگیری زبانهای خارجی - Learning foreign languages

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

یادگیری زبانهای خارجی 

Learning foreign languages

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Where did you learn Spanish?
شما کجا اسپانیائی یاد گرفتید؟


Can you also speak Portuguese?
پرتقالی هم بلدید؟


Yes, and I also speak some Italian.
بله، ایتالیایی هم قدری بلدم


I think you speak very well.
به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید


The languages are quite similar.
زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند


I can understand them well.
من آنها (زبانها) را خوب متوجه می شوم


But speaking and writing is difficult.
اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است


I still make many mistakes.
من هنوز خیلی اشتباه می کنم


Please correct me each time.
لطفاً مرا مرتب تصحیح کنید


Your pronunciation is very good.
تلفظ شما خیلی خوب است


You only have a slight accent.
شما کمی لهجه دارید


One can tell where you come from.
می توان فهمید اهل کجا هستید


What is your mother tongue / native language (am.)?
زبان مادری شما چیست؟


Are you taking a language course?
شما به کلاسزبان می روید؟


Which textbook are you using?
از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟


I don’t remember the name right now.
الان نمی دانم اسم آن چیست


The title is not coming
عنوان کتاب یادم نمی آید


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیزبان های خارجیforeign languages
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و دوم : فى المتجر - فى المتجر
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir