دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی

پایه نهم - علوم تجربی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - نفت منبعی برای ساختن - تأثیرات نفت خام روی زندگی ما / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - فکر کنید صفحه 31 و جدا سازی اجزای تشکیل دهندۀ نفت خام (برج تقطیر) / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / نفت خام - ترکیب های نفت خام - هیدروکربن / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / چرخه کربن ( فکر کنید صفحه 27 ) و نفت خام و زندگی امروز / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / چرخه های طبیعی - چرخۀ کربن / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - بررسی حرکت یون ها در آب - آزمایش صفحه 16 / حسین باقری پور
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - پیوند های اشتراکی / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - ویژگی ترکیب های یونی / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - بررسی رسانایی الکتریکی - آزمایش صفحه 15 / حسین باقری پور
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - پیوند های یونی / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / بسپارها ( پلیمرها ) / علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / موقعیت عناصر در جدول تناوبی / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / طبقه بندی عناصرجدول تناوبی / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / نافلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / واکنش پذیری فلزات / آقای علی مهرابی
فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / دسته بندی مواد / آقای علی مهرابی
قوانین نیوتن
تعریف شتاب: تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان
کربن اساس استخوان بندی ھیدروکربن ھا
تازه های آموزشی
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / فعل مضارع (3) - بدانیم
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / فِي السَّفَرِ - در سفر
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل پانزدهم - تبادل با محیط
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل چهاردهم - گردش مواد
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل سیزدهم - سفر غذا
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل دوازدهم - سفرۀ سلامت
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل نهم - منابع انرژی
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل ششم - سفر آب روی زمین
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل پنجم - از معدن تا خانه
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل چهارم - موادّ پیرامون ما

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir