کربن مونوکسید و ویژگی ھای آن

پایه نهم - علوم تجربی

کربن مونوکسید و ویژگی ھای آن
گازی دو اتمی و قطبی می باشد که بین کربن (CO) کربن مونوکسید و اکسیژن پیوند سه گانه و روی ھر اتم یک جفت ناپیوندی وجود دارد و از معدود مولکولھایی است که اتم کربن سه پیوند برقرار کرده است.
این مولکول گازی بیرنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده و عامل گاز گرفتگی در زمستانھا است.
از سوختن ناقص گاز شھری در شرایط کمبود اکسیژن تولید می شود و رنگ شعله در شرایط سوختن ناقص از آبی به زردی متمایل می شود.
چگالی این گاز کمتر از ھوا بوده به ھمین دلیل به راحتی در محیط منتشر شده و درکل فضای اتاق پخش می شود.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : علوم نهمکربن مونوکسیدپیوند سه گانهعلوم تجربی
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی
سریال گرامری - قسمت اول - اقسام کلمه (Parts of Speech) در زبان انگلیسی
دانلود نمونه سوال های ریاضی هفتم فصل اول سالتحصیلی 98-99 + پاسخ تشریحی
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف زی - Z
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وای - Y
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِکس - X
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف دبیلو - W
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وی - V
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف تی - T
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِس - S
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف آر - R
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف کیو - Q

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir