توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس یکم My Nationality - ملیت من زبان هشتم

پایه هشتم - آموزش تصویری زبان هشتم

 

My Nationality
Talking about Nationalities

ch - sh - fr - sp - br

Countries
Nationalities

Expressions
Are you from Iran?
Are you Iranian?
Yes, I am. No, I’m not.
Where are you from?
I’m from Iran.
Which is correct?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان هشتمزبان انگلیسیMy Nationalityملیت منپایه هشتمCountriesکشور هاآموزش تصویری زبان هشتم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir