مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / ص ۱۵ تا۱۶ / بزرگ مردان کوچک / خانم انسیه شیرزاد

پایه هفتم - تفکر و سبک زندگی
 • فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ - صفحه ۵۳ / مریم عظیم بیک
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / سبک زندگی چیست؟ و عوامل موثر در آن کدامند؟ - صفحه 50 تا 52 / نازیلا بهروش
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / مدیریت زمان - صفحه ۴۵ تا ۴۹ / حق پرست
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / زمان را چگونه مدیریت کنیم؟ - صفحات ۴۵ تا ۴۹ / رحيمه قهرمان ايزدی
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / مطالعه و یادگیری - صفحه ۳۷ تا ۴۵ / سحر دولتياری
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / خود آگاهی چیست؟ - صفحه ۳۳ تا ۳۶ / مهشاد شکرانی پور
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / من کیستم؟ صفحه ۳۰ تا ۳۳
  فیلم تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / تفکّر دربارۀ تفکّر - صفحه ۸ تا ۱۲ / دهقان نیری
  فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / صفحه ۱۷ تا ۲۸ / پروژه پژوهشی / خانم فاطمه احمدزاده
  دانلود کتاب های درسی تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم
  دانلود کتاب درسی تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) پایه هفتم
  تازه های آموزشی
  ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir