مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

دانلود آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه ششم دبستان سالتحصیلی 1401 / درس 1 تا 14 + پاسخ تشریحی

پایه ششم - علوم تجربی
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 14 - از گذشته تا آینده
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 13 - سالم بمانیم
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 12 - جنگل برای کیست؟
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 11 - شگفتی های برگ
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 9 - سفر انرژی
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 8 - طرّاحی کنیم و بسازیم
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 7 - ورزش و نیرو 2
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 6 - ورزش و نیرو 1
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 5 - زمین پویا
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 4 - سفر به اعماق زمین
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 3 - کارخانه ی کاغذسازی
  سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 2 - سرگذشت دفتر من
  سوال و جواب علوم پایه ششم / درس 1 - زنگ علوم
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 14 - از گذشته تا آینده
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 13 - سالم بمانیم
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 12 - جنگل برای کیست؟
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 11 - شگفتی های برگ
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ
  دانلود جزوه و درسنامه آموزشی علوم پایه ششم / درس 9 - سفر انرژی
  تازه های آموزشی
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 16 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 13 و 14 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 13 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 11 و 12 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 10 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 9 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس و فعالیت صفحات 7 و 8 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 7 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 6 - الگوهای عددی / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir