آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

حروف ربط 2  

Conjonctions 2

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


Depuis quand ne travaille-t-elle plus ?

او (زن) از چه موقع دیگه کار نمی کند؟


Depuis son mariage ?

از زمان ازدواجش؟ 


Oui, elle ne travaille plus depuis qu’elle s’est mariée.

بله، او از وقتی که ازدواج کرده است، دیگر کار نمی کند


Depuis qu’elle s’est mariée, elle ne travaille plus.
او (مؤنث) از زمانی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند


Depuis qu’ils se connaissent, ils sont heureux.
از زمانی که آنها با هم آشنا شدند خوشبخت هستند


Depuis qu’ils ont des enfants, ils sortent rarement.
از وقتی بچه دار شده اند بندرت بیرون می آیند 


Quand téléphone-t-elle ?
او (مونث) چه موقع تلفن می کند؟


Pendant le trajet ?
در حین رانندگی؟


Oui, en conduisant
بله، هنگامی که رانندگی می کند


Elle téléphone en conduisant.
او (زن) هنگام رانندگی تلفن می زند


Elle regarde la télévision en repassant.
او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند


. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs.
او (مؤنث) ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش میدهد


Je ne vois rien lorsque je n’ai pas de lunettes.
من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم


Je ne comprends rien quand la musique est trop forte.
من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم


Je ne sens rien lorsque j’ai un rhume.
من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را احساس نمی کنم


Nous prendrons un taxi s’il pleut.
موقعی که باران می بارد ما تاکسی سوار می شویم


Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie.
اگر در بخت آزمایی ببریم، به دور دنیا سفر می کنیم


Nous commencerons le repas s’il n’arrive pas bientôt.
اگر او به زودی نیاید ما غذا را شروع می کنیم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهConjonctions 2حروف ربط 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir