توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش کوتاه فرق میان مسافت و جابجایی و فرق میان تندی و سرعت علوم پایه نهم

پایه نهم - علوم تجربی

فرق میان مسافت و جابجایی

↩️مسافت مجموع طول مسیری است که متحرک از مبدا تا مقصد می پیماید
↩️جابجایی کوتاهترین فاصله بین مبدا و مقصد می باشد.
↩️مسافت کمیتی عددی است و یکای آن متر است
↩️جابجایی کمیتی برداری است و یکای آن متر می باشد

زمانی که حرکت در مسیر مستقیم ( بدون تغییر مسیر) صورت گیرد جابجایی با مسافت برابر است


----
فرق میان تندی و سرعت
↩️تندی تنها دارای بزرگی است و جهت ندارد.
↩️سرعت علاوه بر برزگی دارای جهت است و کمیتی برداری است.
↩️یکای تندی و سرعت هردو متر بر ثانیه می باشد.

بزرگی سرعت همان تندی است که دارای جهت نیست اگر علاوه بر بزرگی جهت حرکت متحرک را نیز مشخص کنیم سرعت آن را مشخص نموده ایم.

-------

تست نمونه
کدام گزینه صحیح است؟
الف.مسافت همیشه بیشتر از جابجایی است.
ب.درهر حرکتی جابجایی بیشتر از مسافت است.
ج.اگر جابجایی صفر باشد یعنی هیچ حرکتی صورت نگرفته است.
د.ممکن است مسافت و جابجایی برابر باشند.

پاسخ:گزینه د


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم پایه نهممسافتجابجاییتندیسرعتعلوم تجربی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir