دانلود گام به گام جامع و کامل ریاضی دهم ( ریاضی و تجربی ) فصل به فصل

پایه دهم - رشته ریاضی و فیزیک

گام به گام فصل به فصل کامل و جامع ریاضی دهم 

رشته ریاضی و تجربی

کاری از گروه ریاضی استان خوزستان

 

دانش آموزان عزیز می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 

فصل : مجموعه، الگو و دنباله
درس اوّل: مجموعه های متناهی و نامتناهی
درس دوم: متمم یک مجموعه
درس سوم: الگو و دنباله
درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی

فصل : مثلثات
درس اوّل: نسبت های مثلثاتی
درس دوم: دایرهٔ مثلثاتی
درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی

فصل : توان های گویا و عبارت های جبری
درس اوّل: ریشه و توان
درس دوم:ریشهٔ n ام
درس سوم: توان های گویا
درس چهارم: عبارت های جبری

فصل : معادله ها و نامعادله ها
درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن
درس دوم: سهمی
درس سوم: تعیین علامت

فصل : تابع
درس اوّل: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
درس دوم: دامنه و برد توابع
درس سوم: انواع تابع

فصل : شمارش، بدون شمردن
درس اوّل: شمارش
درس دوم: جایگشت
درس سوم: ترکیب

فصل : آمار و احتمال
درس اوّل: احتمال یا اندازه گیری شانس
درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه
درس سوم: متغیر و انواع آن

 


دانلود فصل اول - 7/24 مگابایت
دانلود فصل دوم - 4/38 مگابایت
دانلود فصل سوم - 5/58 مگابایت
دانلود فصل چهارم - 11/7 مگابایت
دانلود فصل پنجم - 3/21 مگابایت
دانلود فصل ششم - 27/1 مگابایت
دانلود فصل هفتم - 7/92 مگابایت
رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : ریاضی دهمرشته ریاضی و تجربیگام به گام

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir