توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس ششم زبان نهم : Health and Injuries - سلامتی و آسیب دیدگی ها

پایه نهم - آموزش تصویری زبان نهم - رایگان

 

 

Health and Injuries

Talking about Health and Injuries

Health and Injuries (bruise, plaster, hurt ,…)

Review

Past Tense (Irregular)

Object  Pronouns

Expressions
- Did Mina have an accident?
- Yes, she did.
- Who had an accident?
- Reza.
- Do you need help?

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسی نهمزبان انگلیسیHealth and Injuriesسلامتی و آسیب دیدگی هاپایه نهمآموزش تصویری زبان نهم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir