آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس سیزدهم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه (بدون فراموشی)

درس سیزدهم

importune - incontrovertible - surreptitious - haven - subjugate - ultimate - eventuate - emit - subterranean - viable - premise - jeopardize - incredulous - permeate - propitious - surmise - curtail - repress - cryptic - inchoate

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 1100 واژهآموزش کدینگ 1100 واژهواژگان کتاب 1100 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir