آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس چهاردهم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه (بدون فراموشی)

درس چهاردهم

aspire - inveigh - nettle - overt - relegate - supine - mammoth - repulse - havoc - raze - lethal - scurry - incisive - precipitate - stereotype - stentorian - singular - valor - bias - sinecure

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 1100 واژهآموزش کدینگ 1100 واژهواژگان کتاب 1100 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir