مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - شمارنده اول صفحه 59 و 60 / عفت محمدپور

پایه هفتم - رياضی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 67 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - کوچکترین مضرب مشترک صفحه 65 و 66 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 64 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - بزرگترین شمارنده مشترک صفحه 63 و 64 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - بزرگترین شمارنده مشترک صفحه 62 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 61 / ساناز ربانی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل پنجم - تمرین صفحه ۵۸ / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل پنجم - عدد اول صفحه 56 و 57 / خراسانی و سیف
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - تبدیلات هندسی صفحه ۴۷ و ۴۸ / مریم رضایی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - روابط بین زاویه ها - حل تمرین صفحه ۴۶ / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - حل تمرین صفحه ۴۴ / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - روابط بین زاویه ها صفحات 45 و 46 / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - روابط بین پاره خط ها - صفحات 43 و 44 / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - روابط بین پاره خط ها - صفحات 42 و 43 / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل سوم - حل تمرین‌های ترکیبی (مرور فصل سوم ) صفحه ۴۰ / پروانه اکبرنژاد
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل سوم - حل تمرین‌های اختیاری صفحه ۳۹ / پروانه اکبرنژاد
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل سوم - معادله - حل تمرین صفحه ۳۹ / پروانه اکبرنژاد
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل سوم - مقدار عددی یک عبارت جبری - حل تمرین صفحه ۳۶ / پروانه اکبرنژاد
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل سوم - عبارت های جبری - حل تمرین صفحه ۳۳ / پروانه اکبرنژاد
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل سوم - الگوهای عددی - حل تمرین صفحه ۳۰ / پروانه اکبرنژاد
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir