توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

جلسه ششم

دو فعلی ها در جمله و طرز کاربرد آنها:

۱. اگر در یک جمله دو فعل اصلی بیاید، بین دو فعل اصلی علامت to بکار می بریم.

They want to listen to the teacher everyday.


آنها می‌خواهند هر روز به معلم گوش دهند.

 

✔️ در اینجا بین دو فعل اصلی want و listen از علامت to استفاده شده.

 

۲. اگر در یک جمله یک فعل کمکی بیاید و یک فعل اصلی بیاید، to لازم نیست، به جز دو فعل ought to و used to.

I can speak English fluently.


من میتوانم به روانی انگلیسی صحبت کنم.

 

✔️ در اینجا بین فعل کمکی can و فعل اصلی speak علامت to استفاده نشده.

 

He ought to pass this test.


او میبایست این امتحان را بگذراند.

 

✔️ در اینجا بین فعل کمکی ought to و فعل اصلی pass علامت to استفاده نشده.

 

☑️ در واقع در دو مورد ought to و used to، علامت to اجباراً مربوط به خود فعل کمکی بوده، و از آنجایی که بین فعل کمکی و اصلی، to بکار نمیبریم، این قانون برای این دو مورد نیز صادق است.

 

 

۳. اگر فعل های ما از مصدر to be باشد (am-is-are) و یا از مصدر to have (have-has) وقتی که در جمله افعال قصدی (توضیح در قسمت بعدی) را بکار می بریم، (am-is-are-have-has) به مادر خود (have, be) برمیگردند.

We want to be great.


ما میخواهیم عالی باشیم.

 

He likes to have a car.


او دوست دارد ماشین داشته باشد.

✔️ در این دو مثال، فعل هایی از مصدر to be و to have به مادر خود برگشته اند.

 

افعال قصدی و معانی آنها :

want
خواستن

like
دوست داشتن

would like
مایل بودن

hope
امیدوار بودن

wish
آرزو داشتن

try
سعی کردن

promise
قول دادن

prefer
ترجیح دادن

pretend
وانمود کردن

refuse
امتناع کردن

plan
قصد داشتن

decide
تصمیم گرفتن

intend
قصد داشتن

be going to
قصد داشتن

hate
متنفر بودن

dislike
دوست نداشتن

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : دو فعلی ها در جملهطرز کاربرد آنها

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir