مکالمه هفتم

تاریخ‌ها-Dates

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار و به کار ببرید.

 

1.
A: Have you been here long?
B: No, we arrived a few days ago, on the first of the month.
A: And how long are you staying?
B: We’re staying exactly two weeks. We leave on the 14th.

آ) مدت طولانی اینجا بوده‌اید؟
ب) نه، ما چندروز پیش، اول ماه، رسیدیم.
آ) و چه مدت میمونید؟
ب) ما دقیقا 2 هفته می‌مونیم. ما 14 ام ترک میریم.

2.
A: When did you get here?
B: I arrived on the 4th.
A: Will you be here long?
B: Until the 13th. Not long enough, really.

آ) چه وقت اینجا رسیدی؟
ب) من چهارم رسیدم.
آ) مدت طولانی اینجا میمونی؟
ب) تا 13 ام. نه واقعا به اندازه کافی طولانی.


3.
A: Did you just arrive?
B: I arrived on July 2nd.
A: Are you enjoying your vacation?
B: Oh, yes. But it’s too short. I leave on the 10th.

آ) همین الان رسیدی؟
ب) دوم جولای رسیدم.
آ) از تعطیلات (مرخصی) لذت می‌بری؟
ب) اوه، بله. اما خیلی کوتاه هستش. دهم ترک میکنم (اینجا رو).

4.
A: When did you arrive?
B: We got in on the 5th.
A: How long are you staying?
B: We’re leaving on the 15th. We’re just staying ten days.

آ) کی رسیدید؟
ب) ما پنجم رسیدیم.
آ) چه مدت اینجا میمونید؟
ب) ما پانزدهم اینجارو ترک میکنیم. ما فقط ده روز میمونیم.

5.
A: Did you just arrive?
B: We got here on the 3rd.
A: And do you plan to stay long?
B: Yes, we’re not leaving until the end of the month.
A: The 31st?
B: That’s right.

آ) الان رسیدید؟
ب) ما اینجا سوم رسیدیم.
آ) و میخوای اینجا مدت طولانی بمونید؟
ب) بله، ما نمیخوام تا آخر ماه اینجارو ترک کنیم.
آ) 31 ام؟
ب) درسته.

6.
A: When did you arrive?
B: On the 6th.
A: And when are you leaving?
B: On the 16th.

آ) کی رسیدید؟
ب) 6ام.
آ) و کی میرید(ترک میکنید)؟
ب) 16 ام


✍️ نکات:

هر وقت تاریخی یا عددی به یکم ختم میشه st آخرش میاد.

مثال:
1st: یکم
31st: سی یکم
21st: بیست و یکم

هروقت به دوم ختم میشه 2nd آخرش میاد.

مثال:
2nd: دوم
232nd: دویست و سی دوم

هروقت به سوم ختم میشه 3rd آخرش میاد.

مثال:

3rd: سوم
23rd: بیست و سوم

هروقت چهار به بالاتر ختم میشه th میگیره.

مثال:
4th: چهارم
15th: پانزدهم

✍️ معنی دیگر date درانگلیسی خرما است.
رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیمهارت شنیداری و گفتاریتاریخ‌ها - Dates

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir