آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس سوم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه (بدون فراموشی)

درس سوم

1.typical 2.minimum 3.scarce 4.annual 5.persuade 6.essential 7.blend 8.visible 9.expensive 10.talent 11.devise 12.wholesale

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 504 واژهآموزش کدینگ 504 واژهواژگان کتاب 504 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir