آموزش زبان فرانسوی - درس نهم : Les jours de la semaine - روز های هفته

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

روز های هفته

Les jours de la semaine

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


le lundi
دوشنبه


le mardi
سه شنبه


le mercredi
چهارشنبه


le jeudi
پنج شنبه


le vendredi
جمعه


le samedi
شنبه


le dimanche
یکشنبه


la semaine
هفته


du lundi au dimanche
از دوشنبه تا یکشنبه


Le premier jour est le lundi.
اولین روز دوشنبه است


Le deuxième jour est le mardi.
دومین روز سه شنبه است


Le troisième jour est le mercredi.
سومین روز چهارشنبه است


Le quatrième jour est le jeudi.
چهارمین روز پنج شنبه است


Le cinquième jour est le vendredi..
پنجمین روز جمعه است


Le sixième jour est le samedi.
ششمین روز شنبه است


Le septième jour est le dimanche
هفتمین روز یکشنبه است


La semaine a sept jours.
هفته هفت روز دارد


Nous ne travaillons que cinq jours.
ما فقط پنج روز کار میکنیم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLes jours de la semaineروز های هفته
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir