آموزش زبان فرانسوی - درس یازدهم : Les mois - ماهها

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

ماهها

Les mois

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


janvier
ژانویه


février
فوریه


mars
مارس


avril
آوریل


mai
مه


juin
ژوئن


Ce sont six mois.
اینها شش ماه هستند


Janvier, février, mars,
ژانویه، فوریه، مارس


avril, mai et juin.
آوریل، مه، ژوئن


juillet
ژوئیه


août
(آگوست (اوت


septembre
سپتامبر


octobre
اکتبر


novembre
نوامبر


décembre
دسامبر


Ce sont aussi six mois.
اینها هم شش ماه هستند


juillet, août, septembre,
ژوئیه، آگوست، سپتامبر


octobre, novembre, décembre.
اکتبر، نوامبر، دسامبر


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLes moisماهها
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir