آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس نهم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه (بدون فراموشی)

درس نهم

1.vicinity 2.century 3.rage 4.document 5.conclude 6.undenyable 7.resist 8.lack 9.ignore 10.challenge 11.miniature 12.source

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 504 واژهآموزش کدینگ 504 واژهواژگان کتاب 504 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir