آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

جملات وابسته با آیا  

Subordonnées avec si

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


Je ne sais pas s’il m’aime.
من نمی دانم آیا او (مذکر) مرا دوست دارد


Je ne sais pas s’il va revenir.
من نمی دانم آیا او (مذکر) بر می گردد


Je ne sais pas s’il va m’appeler.
من نمی دانم آیا او (مذکر) به من تلفن می کند


Et s’il m’aime ?
آیا او (مذکر) مرا دوست دارد؟


Et s’il revient ?
آیا او (مذکر) برمی گردد؟


Et s’il m’appelle ?
آیا او (مذکر) به من زنگ خواهد زد؟


Je me demande s’il pense à moi.
من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) به من فکر می کند


Je me demande s’il en a une autre.
من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) کسدیگری را دارد


Je me demande s’il ment.
من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) دروغ می گوید


Et s’il pense à moi ?
آیا او (مذکر) به من فکر می کند؟


Et s’il en a une autre ?
آیا او (مذکر) فرد (مؤنث) دیگری را دارد؟


Et s’il dit la vérité ?
آیا او (مذکر) واقعیت را می گوید؟


Je doute qu’il m’aime vraiment.
من تردید دارم که آیا او (مذکر) مرا واقعاً دوست دارد


Je doute qu’il m’écrive.
من تردید دارم که آیا او (مذکر) برایم نامه بنویسد


Je doute qu’il m’épouse.
من تردید دارم که آیا او (مذکر) با من ازدواج می کند


Et s’il m’aime ?
آیا او (مذکر) واقعاً از من خوشش می آید؟


Et s’il m’écrit ?
آیا او (مذکر) برایم نامه می نویسد؟


Et s’il m’épouse ?
آیا او (مذکر) با من ازدواج می کند؟


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهSubordonnées avec siجملات وابسته با آیا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir