مکالمه پنجم:

توصیف سایز لباس و کفش

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار و به کار ببرید.

 

1.
A: How are the pants, sir?
B: I think they’re too short. What do you think?
A: Yes. I think you’re right. They certainly are too short.
B: Can you get me a longer pair?

آ) شلوار چطور هست، آقا؟
ب) فکر کنم خیلی کوتاه هستش. شما چی فکر میکنی؟
آ) بله. فکر کنم شما راست میگید. قطعا خیلی کوتاه هستش.
ب) میتونی یکی بلندتر بدی؟


2.
A: Do you like this blouse?
B: Well, I think it’s a little too big.
A: I guess so. Yes, it is pretty big.
B: You definitely need a smaller one.

آ) این بلوز رو دوست داری؟
ب) خوب، من فکر کنم یه مقدار خیلی بزرگ هست.
آ) منم حدسم اینه. بله. اون کاملا بزرگ هست.
ب) شما قطعا یکی کوچکتر نیاز دارید.


3.
A: Are the sneakers comfortable?
B: Well, I think they’re a little small for me.
A: Too small? Let me find a bigger pair.

آ) کتونی‌ها راحتن؟
ب) خوب، فکر کنم یه مقدار کوچک هستن واسم.
آ) خیلی کوچک؟ بزار یه جفت بزرگتر بدم.

4.
A: Are those jeans all right?
B: I’m afraid they’re too big for me.
A: Okay, then let’s find a smaller pair.

آ) شلوار جین مناسب هست؟
ب) نگرانم، خیلی بزرگ هست واسه من.
آ) اوکی، پس بزار یکی کوچکتر پیدا کنم.

5.
A: How does the T-shirt fit? Is it too tight?
B: Do you have a looser one?

آ) تیشرت مناسبه؟ خیلی تنگ هست؟
ب) یکی گشادتر دارید؟

6.
A: How do you like the sandals?
B: Too big, I’m afraid.
A: Too big? Let me find a smaller size.

آ) نظرتون در مورد صندل‌ها چیه؟
ب) خیلی بزرگ، نگرانم.
آ) خیلی بزرگ؟ بزار یه سایز کوچکتر پیدا کنم.


✍️ نکات گرامری:


✔️ How are the pants:

برخی اسامی مثل pants، shorts ، glasses در قالب جمع به کار میبرن. لذا منظور همون شلوار یا شلوارک یا عینک هست اما در قالب جمع به کار میرود. ولی در ترجمه فارسی مفرد ترجمه میکنیم.

✔️ I guess so:

so در اینجا به گفته قبلی اشاره داره

✔️ How do you like:

یعنی نظرتون چیه

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیمهارت شنیداری و گفتاریتوصیف سایز لباس و کفش

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir