زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و چهارم : قرار ملاقات - Appointment

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

قرار ملاقات 

Appointment

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Did you miss the bus?
به اتوبوس نرسیدی؟


I waited for you for half an hour.
من نیم ساعت منتظر تو بودم


Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you?
تلفن همراه با خودت نداری؟


Be punctual next time!
دفعه دیگر وقت شناسباش


Take a taxi next time!
دفعه دیگر با تاکسی بیا


Take an umbrella with you next time!
دفعه دیگر یک چتر با خودت بیاور


I have the day off tomorrow.
فردا تعطیل هستم


Shall we meet tomorrow?
می خواهی فردا قراری بگذاریم؟


I’m sorry, I can’t make it tomorrow.
متاسفم، من فردا وقت ندارم


Do you already have plans for this weekend?
این آخر هفته برنامه ای داری؟


Or do you already have an appointment?
یا اینکه با کسی قرار ملاقات داری؟


I suggest that we meet on the weekend.
من پیشنهاد می کنم آخر هفته همدیگر را ببینیم


Shall we have a picnic?
می خواهی به پیک نیک برویم؟


Shall we go to the beach?
می خواهی به ساحل دریا برویم؟


Shall we go to the mountains?
میخواهی به کوه برویم؟


I will pick you up at the office.
من درب اداره دنبالت می آیم


I will pick you up at home.
من درب خانه دنبالت می آیم


I will pick you up at the bus stop.
من جلو ایستگاه اتوبوسدنبالت می آیم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیقرار ملاقاتAppointment
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و دوم : فى المتجر - فى المتجر
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir