آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1  

Passé des modaux

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


Nous devions arroser les fleurs.
ما بایستی به گلها آب می دادیم


Nous devions ranger l’appartement.
ما بایستی آپارتمان را مرتب می کردیم


Nous devions laver la vaisselle.
ما بایستی ظروف غذا را می شستیم


Vous deviez payer la facture ?
آیا شما مجبور به پرداخت صورت حساب بودید؟


Vous deviez payer l’entrée ?
آیا شما مجبور به پرداخت ورودی بودید؟


Vous deviez payer l’amende ?
آیا شما مجبور به پرداخت جریمه بودید؟


Qui devait dire adieu ?
چه کسی باید خداحافظی می کرد؟


Qui devait aller à la maison de bonne heure ?
چه کسی باید زود به خانه می رفت؟


Qui devait prendre le train ?
چه کسی باید با قطار می رفت؟


Nous ne voulions pas rester longtemps.
ما نمی خواستیم مدت زیادی بمانیم


Nous ne voulions rien boire.
ما هیچ چیزی نمی خواستیم بنوشیم


Nous ne voulions pas déranger.
.ما نمی خواستیم مزاحم بشویم


Je voulais juste téléphoner.
من می خواستم الان تلفن کنم


Je voulais commander un taxi.
من می خواستم تاکسی سفارش بدهم


En faite, je voulais rentrer à la maison.
چون می خواستم به خانه بروم


Je pensais que tu voulais appeler ta femme.
من فکر کردم تو می خواستی به همسرت تلفن کنی


Je pensais que tu voulais appeler les renseignements.
من فکر کردم تو می خواستی به اطلاعات تلفن کنی


Je pensais que tu voulais commander une pizza.
من فکر کردم تو می خواستی یک پیتزا سفارش دهی


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهPassé des modauxزمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir