مکالمه دوازهم

 خانواده

 ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار و به کار ببرید.

 

The Family

1.

A: That’s me in the middle. That’s my oldest niece, Betsy, on the left. She’s in her second
year of college. And that’s my nephew, on the right. He’s just finished high school.
B: Oh, he’s handsome.

آ) این منم، وسطیه. اون بزرگترین دختر خواهر (یا برادر) من، سمت چپی، بتسی هست. اون تو دومین سال کالجش هست. و اون پسر خواهر (یا برادر) من، سمت راستی هست. اون تازه دبیرستانش رو تموم کرده.
ب) اوه، او خوشتیپه.

✍️ niece: دختر برادر یا خواهر و غیره
✍️ nephew: پسر خواهر یا برادر

 

2.
A: That’s me on the left.
B: Who are the other two?
A: Those are my sister and brother, Maria and Jose. They’re twins.
B: How old are they?
A: They’re ten.

آ) اون سمتی چپیه منم.
ب) اون دو نفر دیگه کی هستن؟
آ) اونا خواهر و برادرام هستن. ماریا و خوزه. دوقلو هستن.
ب) چندسالشونه؟
آ) 10 سالشونه.

 

3.
A: That’s me and my parents.
B: Boy! You look just like your dad.
A: No, I don’t!


آ) اون من و والدینم هستن.
ب) پسر! شما دقیقا شبیه باباتونی.
آ) نه، نیستم.


4.
A: This is a picture of my son and daughter.
B: Is your daughter older than your son?
A: Yes, much older. She’s 26.
B: How old is your son?
A: He’s 17.
B: That’s a big difference.

آ) این عکس پسر و دخترم هستن.
ب) دختر شما از پسرتون بزرگتر هست؟
آ) بله، خیلی بزرگتر. او 26 سالشه.
آ) پسرتون چندسالشه؟
ب) 17 سالشه.
آ) اختلافه زیادیه.


5.
A: These are my parents and that’s my grandmother on the left.
B: How old is she?
A: She’s 60.
B: She looks young for 60.

آ) اینا والدینم هستند و اون مادربزرگم سمت چپی هست.
ب) چندسالشه؟
آ) او 60 سالشه.
ب) او جوون تر از 60 به نظر میاد.

6.
A: This is my father with my uncle and aunt and two cousins.
B: Which one is your father?
A: The one on the left.
B: Oh, yes.

آ) این پدرم هست با دایی (یا عمو) و خاله (یا عمه) و دوتا پسرعمو (بچه های خاله، دایی، عمه، عمو)
ب) کدوم پدرتون هست.
آ) اونی که سمت چپ هست.
ب) اوه. بله


✍️ uncle: دایی یا عمو
✍️ aunt: خاله یا عمه
✍️ cousin: (بچه های خاله، دایی، عمه، عمو)

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیمهارت شنیداری و گفتاریخانواده

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir