توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس سوم زبان نهم : Festivals and Ceremonies - جشن ها و نمایش ها

پایه نهم - آموزش تصویری زبان نهم - رایگان

 

 

Festivals and Ceremonies

Talking about Festivals and Ceremonies

Festivals and Ceremonies
(fireworks, national, anthem,…)

Rising Intonation (do/does questions)

Simple Present Tense
(do/does)

Possessive
Adjectives

Expressions
- Do you buy new clothes
for the new year?
- Yes, I do.
- Does he recite the Holy
  Quran at the turn of the year?
- Yes, he does.
- Wish you a great holiday.
- Happy New Year.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسی نهمزبان انگلیسیFestivals and Ceremoniesجشن ها و نمایش هاپایه نهمآموزش تصویری زبان نهم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir