آموزش زبان فرانسوی - درس سیزدهم : Les activités - فعالیتها

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

فعالیتها

Les activités

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Que fait Marthe ?
مارتا چکار می کند؟


Elle travaille dans un bureau.
او در اداره کار می کند


Elle travaille sur un ordinateur..
او با کامپیوتر کار می کند


Où est Marthe ?
مارتا کجاست؟


Au cinéma.
در سینما


Elle regarde un film.
او یک فیلم تماشا می کند


Que fait Pierre ?
پیتر چکار می کند؟


II étudie à l’université.
او در دانشگاه تحصیل می کند


ll étudie les langues.
و در رشته زبان تحصیل می کند


Où est Pierre ?
پیتر کجاست؟


Au café.
در کافه


ll boit du café.
او (مرد) قهوه می نوشد


Où aiment-ils aller ?
کجا دوست دارید بروید؟


Au concert.
به کنسرت


Ils aiment écouter de la musique.
شما به شنیدن موسیقی علاقه مندید


Où n’aiment-ils pas aller ?
به کجا دوست نداربد بروبد؟

 

Dans les discothèques.
به دیسکو


Ils n’aiment pas danser.
شمابه رقصیدن علاقه ندارید


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLes activitésفعالیتها
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir