زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و نهم : در رستوران قسمت 1 / At the restaurant

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

در رستوران قسمت 1

At the restaurant

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Is this table taken?
آیا این میز آزاد است؟


I would like the menu, please.
لطفاً لیست غذا را به من بدهید


What would you recommend?
توصیه شما چیست؟


I’d like a beer.
لطفاً یک آبجو به من بدهید


I’d like a mineral water.
لطفاً یک آب معدنی به من بدهید


I’d like an orange juice.
لطفاً یک آب پرتقال به من بدهید


I’d like a coffee.
لطفاً یک قهوه به من بدهید


I’d like a coffee with milk.
لطفاً یک قهوه با شیر به من بدهید


With sugar, please.
با شکر، لطفآ


I’d like a tea.
من یک چای می خواهم


I’d like a tea with lemon.
من یک چای با لیمو می خواهم


I’d like a tea with milk.
من یک چای با شیر می خواهم


Do you have cigarettes?
سیگار دارید؟


Do you have an ashtray?
زیرسیگاری دارید؟


Do you have a light?
کبریت (فندک) دارید؟


I’m missing a fork.
من چنگال ندارم


I’m missing a knife.
من کارد ندارم


I’m missing a spoon.
من قاشق ندارم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیرستورانrestaurant
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir