آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس هفتم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه (بدون فراموشی)

درس هفتم

 

1.postpone 2.consent 3.massive 4.capsule 5.preserve 6.denounce 7.unique 8.torrent 9.resent 10.molest 11.gloomy 12.unforeseen

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 504 واژهآموزش کدینگ 504 واژهواژگان کتاب 504 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir