آموزش زبان فرانسوی - درس هشتم : L’heure - ساعات روز

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

ساعات روز

L’heure

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Veuillez m’excuser !
معذرت می خواهم


Quelle heure est-il, s’il vous plaît
ساعت چند است؟


Merci beaucoup.
بسیار سپاسگزارم


Il est une heure.
ساعت یک است


Il est deux heures.
ساعت دو است


Il est trois heures.
ساعت سه است


Il est quatre heures.
ساعت چهار است


Il est cinq heures.
ساعت پنج است


Il est six heures.
ساعت شش است


Il est sept heures.
ساعت هفت است


Il est huit heures.
ساعت هشت است


Il est neuf heures.
ساعت نه است


Il est dix heures.
ساعت ده است


Il est onze heures.
ساعت یازده است


Il est douze heures.
ساعت دوازده است


Une minute a soixante secondes.
یک دقیقه شصت ثانیه دارد


Une heure a soixante minutes.
یک ساعت شصت دقیقه دارد


Un jour a vingt-quatre heures.
یک روز بیست و چهار ساعت است


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهL’heureساعات روز
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir