قابل توجه دانش آموزان ورودی پایه دهم

خبرهای آموزشی - عمومی و آموزشی

قابل توجه دانش آموزان ورودی پایه دهم

مشخص شدن "نمره" و "درس" برای تعیین رشته مجدد

با توجه به دستورالعمل هدایت تحصیلی یکی از راهکارهای بدست آوردن رشته های هاشوری شرکت در امتحان یا امتحانات تعیین رشته مجدد است و دانش آموز درسی را که نمره حداقل( کف نمره ) را بدست نیاورده است را مجدد امتحان می دهد.
اما با توجه به اینکه نمره حد نصاب ، ترکیبی از نمره کتبی سال هفتم، هشتم و نهم است و نمرات دانش آموزان در سال هفتم و هشتم متفاوت است در نتیجه نمره سال نهم هر دانش آموز برای کسب رشته مورد علاقه متفاوت است که توسط مشاور یا مدیر مدرسه محاسبه و در فرم تعیین رشته مجدد نوشته خواهد شد.

برای سهولت در محاسبه نمره و درس تعیین رشته با توجه به ضرایب متفاوت ( هفتم ضریب 1، هشتم ضریب 1 و نهم ضریب 3)، دانش آموز باید حداقل نمره زیر را بدست بیاورد:

 دقت شود که فقط نمره کتبی ترم دوم محاسبه شود.


 ورود به رشته ریاضی
" جمع نمرات کتبی هر 3 سال با احتساب ضریب"
☘ درس ریاضی 70
☘ درس علوم 65

ورود به رشته علوم تجربی
☘ درس ریاضی 65
☘ درس علوم 70

ورود به رشته علوم انسانی
☘ درس زبان و ادبیات فارسی 70
☘ درس مطالعات اجتماعی 65
☘ درس عربی 60

 ورود به فنی حرفه ای( صنعت و هنر)
☘ درس ریاضی و علوم 50
☘ درس فناوری و هنر 60

ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
☘ درس ریاضی 50
☘ درس فناوری و هنر 60

ورود به فنی و حرفه ای( کشاورزی)
☘ درس علوم 50
☘ درس فناوری و هنر 60

مشاور مدرسه (در صورت حضور نداشتن..مدیر مدرسه) با بررسی کارنامه هر 3 سال " درس" یا دروس تعیین رشته مجدد را شناسایی و مشخص می کند.

برای بدست آوردن " نمره" به دلیل اینکه نمره هفتم و هشتم از قبل مشخص است و دانش آموزان فقط سال نهم را امتحان می دهد، در ابتدا نمره هفتم و هشتم را جمع و سپس کسری نمره را با توجه به جدول بالا محاسبه و بر ضریب سال نهم تقسیم و نمره بدست می آید.


مثال: درس ریاضی برای ورود به تجربی
نمرات یک دانش آموز فرضی:
* سال هفتم 10
* سال هشتم 10
دانش آموز باید 45 نمره با احتساب ضریب در سال نهم بدست آورد(جمعا 65 امتیاز)
* که اگر تقسیم بر ضریب شود نمره 15 بدست می آید.
و مشاور مدرسه در قسمت دوم برگه تعیین رشته درس ریاضی با نمره 15 را قید می کند.
و در صورتی که تعداد درسهای عدم احراز حد نصاب بیشتر باشد درسهای دیگر نیز با ذکر نمره نوشته خواهد شد.

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : پایه دهمدانش آموزانانتخاب رشتههدایت تحصیلی
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir