آموزش زبان فرانسوی - درس یکم : Les gens - اشخاص

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

اشخاص

Les gens

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Moi/joi
من


Moi et toi
من و تو


Nous deux
هردوی ما - ما هردو


lui/il
(مرد( او


lui et elle
آن مرد و آن زن


eux deux
هر دوی آنها


lhomme
آن مرد


la femme
آن زن


lenfant
آن بچه


une famille
یک خانواده


ma famille
خانواده من


ma famille est ici.
خانواده من اینجاست


je suis ici.
من اینجا هستم


Tu es ici.
تو اینجا هستی


Ll est ici et elle est ici.
آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست


Nous sommes ici.
ما اینجا هستیم


Vous etes ici.
شما اینجا هستید


li sont tous ici.
همه آنها اینجا هستند


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLes gensاشخاص
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir