آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

حروف ربط 1  

Conjonctions 1

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 


Attends que la pluie cesse.
صبر کن تا باران متوقف شود


Attends que je termine.
صبر کن تا من کارم تمام شود


Attends qu’il revienne.
صبر کن تا او برگردد


J’attends que mes cheveux sèchent.
من صبر می کنم تا موهایم خشک شوند


J’attends que le film soit fini.
من صبر می کنم تا فیلم تمام شود


J’attends que les feux soient au vert.
من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود


Quand pars-tu en congé ?
تو کی به مسافرت می روی؟


Avant les vacances d’été ?
پیشاز تعطیلات تابستانی؟


Oui, avant que les vacances d’été ne commencent.
بله، پیشاز آنکه تعطیلات تابستانی شروع شوند


Répare le toit avant que l’hiver ne commence.
پیشاز آنکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن


Lave tes mains avant de t’asseoir à table.
پیشاز آنکه سر میز بنشینی، دست هایت را بشوی


Ferme la fenêtre avant de sortir.
پیشاز آنکه خارج شوی، پنجره را ببند


Quand viens-tu à la maison ?
کی به خانه می آیی؟


Après le cours ?
.بعد از کلاس درس؟


Oui, après que le cours est terminé.
بله، بعد از اینکه کلاس درس تمام شد


Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler.
بعد ازاینکه او (مذکر) تصادف کرد دیگر نتوانست کار کند


Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique.
بعد از اینکه او (مرد) کارشرا از دست داد به آمریکا رفت


Après être allé en Amérique, il est devenu riche.
بعد از اینکه او (مرد) به آمریکا رفت ثروتمند شد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهConjonctions 1حروف ربط 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir