مکالمه هشتم

روز تولد

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار و به کار ببرید.

 

1.
A: Isn’t it your birthday this month, Ted?
B: Hey! It was a month ago.
A: Oh! Sorry! I forgot all about it. So, did you have a big party or something?
B: No. I had to study because of the exams at school.

آ) این ماه تولدت نیست تِد؟
ب) هی! یک ماه قبل بود.
آ) اوه! متاسفم! من به کل فراموشش کرده بودم. خوب، یه جشن بزرگ یا این جورچیزا برگزار کردی؟
ب) نه. من مجبور بودم به خاطر امتحانات مدرسه درس بخونم.

2.
A: Have you had your birthday yet, Jill?
B: No. It’s in two months.
A: Oh, that’s right. So what are you planning to do this time?
B: I’m going to New York with my mom and dad.
A: Hey! Fabulous!

آ) روز تولدت گذشته، جیل؟
ب) نه. تو این دو ماه آینده است.
آ) اوه، درسته. خوب، برنامت واسه این زمان چیه؟
ب) من قصد دارم با مامان و بابا به نیویورک برم.
آ) هی! شگت‌آوره!

✍️ Fabulous: شگفت‌آوره

3.
A: Have you had your birthday yet, Sue?
B: No. It’s not ‘til next month. Don’t forget this time!
A: Don’t worry. I won’t.
B: I’m planning to have a barbecue.
A: Great! That sounds fun!

آ) روز تولدت گذشته، سو؟
ب) نه. تا ماه بعد تولدم نیست. این زمان رو فراموش نکن.
آ) نگران نباش. نمیکنم.
ب) قصد دارم کباب درست کنم.
آ) عالیه! به نظر جالب میاد.

✍️ barbecue: کباب

4.
A: Is your birthday this month or next month, Brian? I can’t remember.
B: Oh, it was a month ago.
A: Really. So, how was it?
B: It was okay, but very quiet. I had a family party at home.
A: Oh, that sounds nice.

آ) تولدت این ماه هست یا ماه بعد، برایان؟ به یاد نمیارم.
ب) اوه، یه ماه قبل بود.
آ) واقعا. خوب چطور بود؟
ب) خوب بود. اما خیلی بی‌صدا. یک جشن خونوادگی تو خونه داشتیم.
آ) اوه، به نظر جالب میاد.

 

نکته:


✍️ quiet : ساکت -بی‌صدا
✍️ quite: کاملا 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیمهارت شنیداری و گفتاریروز تولد
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir